TPRSAL300DLA-300WJ (100-277V)

AREA LIGHT BLACK WITH SLIPFITTER MOUNT 300W
AC100–277V 5000K 42000LM
21.31″ x 13.58″ x 3.46″
WITH PHOTOCELL & SHORTING CAP

Description

AREA LIGHT BLACK WITH SLIPFITTER MOUNT 300W
AC100–277V 5000K 42000LM
21.31″ x 13.58″ x 3.46″
WITH PHOTOCELL & SHORTING CAP

TPRSAL300DLA-300WJ (100-277)